Bepalingen en voorwaarden

Welkom bij Archonia.com.

Archonia.com biedt u haar diensten aan op basis van de volgende voorwaarden. Wanneer u Archonia.com bezoekt of bij ons winkelt, aanvaardt u deze voorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig te lezen. Als u een vraag heeft met betrekking tot de privacy voorwaarden bij Archonia.com, neem dan contact met ons op voor bijkomende informatie. Wij helpen u graag verder! Onze bedrijfsactiviteiten evolueren constant en dit geldt ook voor onze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden. Controleer deze dus regelmatig op recente wijzigingen!

Copyright

Alle inhoud van deze website zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogramknoppen en afbeeldingen, zijn eigendom van ARCHONIA NV of hun respectievelijke ontwerpers en zijn beschermd door de internationale wetten op het copyright. Ze mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verdeeld, voorgesteld, veranderd, opgeslagen voor herhaaldelijk gebruik, opgenomen in andere websites, enz. zonder de schriftelijke toestemming van ARCHONIA NV.

Disclaimer

Deze website wordt door Archonia.com beschikbaar gesteld in haar huidige staat. ARCHONIA NV waarborgt op geen enkele wijze de werking van de website, of de correctheid van de inhoud, de informatie, de artikelen of de materialen die op deze website zijn opgenomen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, erkent ARCHONIA NV geen enkele aansprakelijkheid inzake expliciete of impliciete waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het waarborgen met betrekking tot de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. ARCHONIA NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade ten gevolge van het gebruik van haar website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, gevolg hebbende en indirecte schade.

Privacy

Gelieve ons privacy beleid grondig en aandachtig te lezen aangezien u hier automatisch mee akkoord gaat bij bezoek aan onze website.

Leeftijd

Archonia.com verkoopt geen producten aan kinderen. We bieden producten aan voor verkoop aan volwassenen. Indien u jonger bent dan 18 mag u Archonia.com alleen gebruiken onder de supervisie van een ouder of een voogd.
Wanneer artikels aankoopt op Archonia.com met vermelding van een minimumleeftijd op het artikel zelf of op de website, erkent u impliciet, door het artikel te bestellen, minstens de betreffende leeftijd te hebben. Bijgevolg geeft ARCHONIA NV, voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, geen waarborg met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid van bepaalde producten voor een bepaalde leeftijd. ARCHONIA NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van deze goederen door kinderen die niet over de minimum leeftijd beschikken voor het gebruik van de goederen, overeenkomstig de leeftijden vermeld op de artikels en/of de artikelpagina.

Uw account

Wanneer u gebruik maakt van deze website draagt u eveneens de verantwoordelijk voor het behoud van de confidentialiteit van uw account en het hieraan gelinkt paswoord en voor de beperkte toegang tot uw computer. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten, uitgevoerd onder uw account en paswoord.

Archonia.com behoudt zich het recht diensten te weigeren, accounts af te sluiten, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

Archonia.com behoudt zich eveneens het recht om bestellingen te weigeren, aan te passen, te splitsen en/of samen te voegen. U wordt van elk van deze wijzigingen via e-mail op de hoogte gebracht.

Elektronische communicatie

Wanneer u Archonia.com bezoekt of ons e-mails verstuurt, communiceert u op elektronische wijze met ons. U gaat er automatisch mee akkoord om alle antwoorden op deze communicaties op elektronische wijze van ons te ontvangen. Ook stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, berichten, meldingen en andere communicaties, die we u op elektronische wijze kenbaar maken, voldoen aan dezelfde wettelijke vereisten die van toepassing zijn op dergelijke geschreven mededelingen

Productbeschrijvingen

Archonia.com tracht zo accuraat mogelijk te zijn.
Archonia.com kan echter niet garanderen dat productomschrijvingen of andere inhouden van deze website geheel accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutenvrij zijn.

Archonia.com behoudt zich het recht (maar niet de plicht) om foutieve artikelinformatie die via onze website aangeleverd wordt aan te passen of fundamenteel te wijzigen na publicatie. Als gevolg hiervan kan alle informatie die betrekking heeft tot de artikels (met inbegrip van de beschrijving, de afbeelding, de prijs, de uitgiftedatum en het gewicht) worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Als een bepaald product, aangeboden door Archonia.com verschillend is van de beschrijving die wordt getoond via de website Archonia.com, en dit op dergelijke wijze dat er sprake kan zijn van een ander product, kunt u ons het product alleen terugsturen. Archonia.com kan, naar keuze, beslissen om het desbetreffende artikel te vervangen of om het geld terug te storten, nadat de goederen ongebruikt werden teruggestuurd in de originele verpakking en nadat is gecontroleerd dat de goederen niet zijn beschadigd.

Prijs

Tenzij anders vermeld, is de weergegeven prijs bij een product op onze website, de totale en reëel verkoopsprijs, zoals vermeld op bij product zelf. Deze prijs, is de voorgesteld prijs van de fabrikant of de leverancier, of geraamd overeenkomstig de industriële productienormen.
Voor geen enkel artikel verkocht door Archonia.com kunnen we de prijs van een artikel bevestigen alvorens u een bestelling plaatst. We crediteren uw kredietkaart pas NADAT uw bestelling in het leveringsproces is geplaatst.
Ondanks onze inspanningen kan de prijs tijdens de levensduur van een artikel binnen onze winkel variëren. Onder deze omstandigheden wordt u de prijs aangerekend die geldig was op het moment van de aankoop van het product ongeacht het feit of de nieuwe prijs hoger of lager is dan de prijs die geldig was op het moment dat u het artikel aankocht. Ondanks onze inspanningen kan de prijs tijdens de levensduur van een artikel binnen onze winkel variëren. Onder deze omstandigheden wordt u de prijs aangerekend die geldig was op het moment van de aankoop van het product ongeacht het feit of de nieuwe prijs hoger of lager is dan de prijs die geldig was op het moment dat u het artikel aankocht.

Andere activiteiten

Onder bepaalde omstandigheden kan Archonia.com links voorzien naar de websites van filialen of andere verbonden bedrijven. Archonia.com controleert, evalueert of garandeert in dergelijke gevallen de aanbiedingen van deze ondernemingen on individuen niet. Ook is ze niet verantwoordelijk, in eender welke zin, voor de inhoud van deze website. Archonia.com draagt in geen geval de verantwoordelijkheid, noch de aansprakelijkheid voor dergelijke acties, producten en andere inhoud van deze of andere derde partijen. Lees hiervoor aandachtig de privacybepalingen en andere gebruiksvoorwaarden van de websites.

Recensies, commentaren, communicaties en andere inhouden

Bezoekers kunnen recensies, commentaren en andere inhouden invoeren en achterlaten. Eveneens geven de mogelijkheid om suggesties, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie in te dienen, voor zover deze inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk is evenals geen inbreuk is op de privacy of het intellectuele eigendomsrecht of op eender wekje andere manier schadelijk kan zijn voor derden of aanstootgevend is en ze niet bestaan uit softwarevirussen, politieke propaganda, commerciële boodschappen, kettingbrieven, massa-mailing of om het even welke andere vorm van 'spam' in het algemeen.

Het gebruiken van valse e-mailadressen, uzelf voordoen als een andere persoon of entiteit of ons op eender welke andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van de inhoud is niet toegestaan. Archonia.com behoudt zich het recht (maar niet de plicht) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken. Archonia.com controleert de ingevoerde inhoud regelmatig, maar controleert de bronnen van deze inhoud niet op systematische wijze.

Wanneer u inhoud invoert of materiaal voorlegt kent u Archonia.com, tenzij uitdrukkelijk anders aangeven of overeengekomen, een niet-exclusieve, royalty-vrije, onbeperkte en onherroepelijke gebruiksrecht toe om deze inhoud wereldwijd en in alle media te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er andere producten van af te leiden, te verdelen en weer te geven, toe. U kent Archonia.com eveneens het recht toe, indien gewenst, de naam die u in een dergelijke inhoud aangeeft, te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u alle rechten op de inhouden die u invoert bezit of controleert, dat deze inhoud accuraat is, dat het gebruik van de inhoud die u aanlevert conform is met dit beleid en geen schade zal toebrengen aan een persoon of een entiteit en dat u Archonia.com schadeloos zult stellen voor alle eventuele klachten die het gevolg zijn van inhouden die u aanlevert. Archonia.com behoudt zich het recht, maar niet de plicht, deze activiteiten of inhouden te monitoren, te bewerken en te verwijderen indien dit nodig geacht wordt. Archonia.com draagt, in geen elk geval, de verantwoordelijkheid en erkent eveneens in geen elk geval de aansprakelijkheid voor de inhouden die door u, of door een derde partij, worden aangeleverd en ingevoerd.

Onze winkel

Archonia.com is een online winkel en handelt uitsluitend via het Internet. We wensen een optimale dienstverlening te leveren aan onze klanten, met de best mogelijke, beschikbare middelen.
Aangezien Archonia.com geen fysieke winkel is kunt u ons onze shop niet bezoeken. Ons magazijn en administratieve lokalen zijn gevestigd te: