Het papier van mijn manga is gelig. Wat moet ik doen?

Papier is gemaakt van hout dat lignine bevat.
Wanneer de moleculen, die verantwoordelijk zijn voor de kleur (chromoforen) in lignine, worden blootgesteld aan lucht en zonlicht, worden ze minder stabiel, waardoor ze meer licht absorberen en het papier geleidelijk donkerder en geliger wordt.
Dit is een volledig natuurlijk proces en betekent niet dat de manga gebruikt of vuil is.

Manga met dit soort problemen worden niet vervangen of terugbetaald, aangezien dit een veelvoorkomend kenmerk is voor boeken.